Sales Agents Contact List

 

Agents

Contact Person

Tel

Fax

E-Mail

Remarks

Sales & Marketing Department

Jiang Yi

020-86123952

020-86112367

jiangyi@csair.com

 

Sales & Marketing Department

Wu Manyun

020-86138943

020-86112367

wumany@csair.com

 

Sales & Marketing Department

Fan Xinyu

020-86138943

020-86112367

fanxingyu@cs-air.com

 

Sales & Marketing Department

Wu Yanghui

020-86112376

020-86112367

wu_yh@cs-air.com

 

Beijing Branch

Chen Yuming

010-65671816

010-65677750

chen-ym@cs-air.com 

 

Beijing Branch

Zhang Dongjiang

010-65671078

010-65672234

ZHANGDJ@CS-AIR.COM

 

Beijing Branch

Zhao Junlin

010-65671078

010-65677648

zhaojunlin@cs-air.com

 

Guangzhou Office

Shu Juan

020-86671781

020-86120530

Shujuan2@cs-air.com

 

Guangzhou Office

Lu Qilin

020-86130404

020-86120530

luqilin@cs-air.com

 

Xinjiang Branch

Wang Jianhui

0991-3803631

0991-3804742

wangjianhui@xjair.com

 

Xinjiang Branch

Song Qing

0991-3804575

0991-3804742

songqing@xjair.com

 

Xinjiang Branch

Wang Tao

0991-3804748

0991-3804742

wangtao1@xjair.com

 

Northern Branch

Miao Jian

024-23197752

024-23197234

miaojiana@csair.com

 

Northern Branch

Shen Ying

024-23197294

024-23197272

shenying@csair.com

 

Dalian Branch

Zhang Li

0411-83883144

0411-83883106

zhangli@csair.com

 

Dalian Branch

Xu Ting

0411-83883203 

0411-8388366-2180

xuting@cs-air.com

 

Heilongjiang Branch

Qu Lugang

0451-88023596 

0451-82346778

qulg@csair.com

 

Heilongjiang Branch

Yang Kai

0451-88023594

0451-82346778

yangkaiabc@163.com

 

Jilin Branch

Jiao Feng

0431-84829926

0431-84829927

jiaofeng@csair.com

 

Jilin Branch

Wang Feiyu

0431-84829935

0431-84829927

wangfeiyu@cs-air.com

 

Guangxi Company

Xu Jiaying

0771-5816530

0771-5816528

jy_xu@csair.com

Nanning

Guangxi Company

Huang Donghong

0773-3808548

0773-3808324

huangdh@cs-air.com

Guilin

Shantou Company

Wang Jianqiao

0579-85521922

0754-8392297

wangjq@csair.com

Yiwu

Shantou Company

Zheng Wenying

0754-8392129

0754-88392395

ZHENGWENYING@CS-AIR.COM

 

Zhuhai Company

Ma Shihong

0756-6838630

0756-6838630

mashihong@csair.com

 

Zhuhai Company

Mo Liping

0756-6838629

0756-6838630

molip@cs-air.com

 

Guizhou Company

Wang Jihua

0851-6871878

0851-6850322

wangjih@cs-air.com

 

Guizhou Company

Qi Ting

0851-6891976

0851-6850323

qiting@cs-air.com

 

Henan Branch

Mi Zhenzhong

0371-66521200

0371-66519107

mizz@cs-air.com

 

Henan Branch

Chang Xutong

0371-66518293

0371-66519107

CHANGXT@CS-AIR.COM

 

Hubei Branch

Wang Jinsong

027-85301945

027-85301547

wang_js@csair.com

 

Hubei Branch

He Zuosheng

027-85301036

027-85301305

hezs@cs-air.com

 

Hunan Branch

Zhou Lei

0731-4557400

0731-4557400

zhou_lei@cs-air.com

 

Hunan Branch

Wang Yonghua

0731-4557107

0731-4557400

WANG-YH@CSAIR.COM

 

Hainan Branch

Zhang Guodong

0898-65757773

0898-66784397

zhangguodong@cs-air.com

Haikou

Hainan Branch

Li Ming

0898-88679890

0898-88676707

liming_a@cs-air.com

Sanya

Shenzhen Branch

Lin Lanying

0755-86300652

0755-86300041

linlany@csair.com

 

Shenzhen Branch

Wan Zhenzhen

0755-86300687

0755-86300041

wanzz@cs-air.com

 

Shanghai Base

Chen Lan

021-51153217

021-51153217

huhf@cs-air.com

 

Shanghai Base

Wu Hongnan

021-24202953

021-24202938

wuhn@cs-air.com

 

Xi’an Base

Shi Peng

029-88377429

029-88377166

shi_peng@csair.com

 

Xi’an Base

Bai Ying

029-88377431

029-88377166

bai_ying@csair.com

 

Chengdu Office

Wu Bo

028-86718962

028-86718963

wu_bo@cs-air.com

 

Lhasa Office

Suolang Baizhen

0891-6811066

0891-6831868

suolangmm99@163.com

 

Kunming Office

Wang Aili

0871-3115112

0871-3115093

wang_al@cs-air.com

 

Xiamen Office

Xue Min

0592-5119672

0592-5119702

xue_min@cs-air.com

 

Nanjing Office

Cao Yi

025-52335019

025-52344882

cao_yi@cs-air.com

 

Chongqing Company

Dong Zhen

023-88197016

023-67631887

dongzhen@cs-air.com

 

Qingdao Office

Liu Li

0532-88699000

0532-88698258

liulitao@cs-air.com

 

Hangzhou Office

Huang Maolling

0571-85304772

0571-85301107

huangmaoling@csair.com

 

Wenzhou Office

Chen Xiaoning

0577-88655916

0577-88655917

chenxn@csair.com

 

Ningbo Office

Gao Jing

0574-87847211

0574-87848963

gaojing@cs-air.com

 

Jinan Office

Ye Qing

0531-86117721

0531 -86113743

ye_qing@ca-air.com 

 

Hefei Office

Gong Ning

0551-4656577

0551-4656577

gongning@cs-air.com

 

Nanchang Office

Xu Yinmei

0791-7916162757

0791-6162727

xuym@cs-ari.com

 

Taiyuan Office

Guo Yan

0351-7040218

0351-7055999

yan_guo@csair.com

 

Zhanjiang Office

Liang Weixia

0759-3321836

0759-3351199

liangwx@cs-air.com

 

Lanzhou Office

Wang Haijing

0931-8459933

0931-8459966

wanghaijing@cs-air.com

 

Hohhot Office

Li Lei

0471-6208957

0471-6208943

lileia@cs-air.com

 

Hohhot Office

Mai Xiaoliang

0471-6208907

0471-6208943

maixl@cs-air.com

 

Fuzhou Office

Wu Zhentao

0591-87555711

0591-87558282

wuzhentao@csair.com